Ko Tatou Te Tangata by Stuart Foster and Kura Puke, with Dr Te Huirangi Waikerepuru and Te Urutahi Waikerepuru, utilises laser light technology to carry sound – karakia, karanga and waiata.